Vedligehold vindskeder og undgå fugtskader

Som husejer er du med al sandsynlighed stødt på begrebet vindskeder. Hvis ikke er det den konstruktion, der sidder i gavlenderne og forhindrer vand, vind og sne i at komme ind i tagkonstruktionen. Men, de holder sjældent lige så længe som taget og skal derfor ofte skiftes ud en eller flere gange i tagets levetid.

Vindskeden er for mange husejere en overset del af tagkonstruktionen. Det er meget ærgerligt og for nogle også uheldigt, da den har en ret vigtig betydning for, hvor længe taget holder.

Hvorfor holde øje med vindskederne?

Hvis du gerne vil være sikker på, at du har et tag, der holder så længe som muligt og ikke begynder at forfalde før tid, er det vigtigt, at du holder et løbende øje med både vindskeder og sternbrædder. Det gælder især, hvis de er i træ, da de har en naturlig udløbsdato. Vindskedernes levetid kan forlænges med træbeskyttelse, da det minimerer risikoen for, at de bliver påvirket af fugt og sollys.

Sker der det, at vindskederne kommer til at sidde for længe eller over en periode pludseligt bliver dårlige på grund af indtrængning af vand og fugt, kan det resultere i, at de falder under en storm eller et skybrud. Det vil som regel resultere i skader.

Sådan tjekker du dine vindskeder

For at undgå nedfaldne vindskeder, kan du løbende efterse dem ved hjælp af en syl eller spids stjerneskruetrækker. Forsøg at trykke den ind i træet uden at presse hårdt. Du kan også trække i kanterne for at se, om de sidder løse. Er det muligt at få sylen ind og at rokke med vindskederne, er træet i vindskeden med al sandsynlighed i dårlig stand og kan derfor give fugt mulighed for at trænge ind i tagkonstruktionen.

Du bør derfor skifte dem hurtigst muligt ved enten selv at gøre det eller kontakte et erfarent tømrerfirma som os, til at hjælpe dig, så de bliver udskiftet og monteret korrekt. Jo tidligere du griber ind, jo billigere bliver udskiftningen for dig, da det har givet mindre fugt adgang til tagkonstruktionen.

Det behøver ikke koste det store i tømrerregning – men ignorerer du det, kan det gå udover dele af tagkonstruktionen, og så bliver det straks en helt anden regning, du får i hånden eller en helt anden opgave, du skal give dig i kast med.

For at undgå skaden i at ske i den nære fremtid, kan du også være på forkant ved at skifte de nuværende vindskeder i træ ud med alu-vindskeder. Det er det mest anvendte i dag, når der skal skiftes vindskeder, da de har en betydeligt længere holdbarhed end dem i træ, fordi de ikke rådner. Du kan både selv montere dem (hvis du ved, hvordan det gøres korrekt) eller få en tømrer til at hjælpe dig.